Polaganje ispita  za upravljanje  čamcem u Novom Gradu biće održano u utorak, 27. jula u 12.00 časova.

Polaganje ispita, koje se u Novom Gradu organizuje prvi put,  organizuje Lučka kapetanija Brčko i Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, a domaćin polaganja je  kuća za odmor "Babić",  Rudice  22  Novi Grad.

Na osnovu odluke Skupštine opštine  Novi Grad, vrši se kontrola plovnih objekata na rijeci Uni.

Svi upravljači čamcem treba da  imaju  položen ispit.

Dozvola je međunarodnog karaktera, važi za upravljanje čamcem do 20 metara dužine  na svim rijekama,  i  do 12 metara dužine čamca na moru, bez obzira na snagu motora ukoliko zakonom nije drugačije regulisano