Načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović  istakao je danas  da je na području koje operativno pokriva ova Policijska uprava  održano povoljno stanje bezbjednosti.  

U maju je ukupno evidentirano 68 krivičnih djela, od čega 22 po nepoznatom izvršiocu ili 32,4% od ukupno evidentiranih krivičnih djela.

Ukupna rasvjetljenost prijavljenih krivičnih djela iznosi 90%, a procenat rasvjetljenosti krivičnih djela izvršenih po nepoznatom počiniocu iznosi 72%.

U izvještajnom periodu rasvjetljeno je krivično djelo teškt krađe  počinjeno u Prijedoru, na štetu vjerskog objekta islamske zajednice 28. aprila 2021. godine.

U maju mjesecu na području PU Prijedor kontrolisana su i evidentirana 43 ilegalna migranta ili za 50,7% manje nego u istom periodu prošle godine.

Iz oblasti privrednog kriminaliteta Policijska uprava Prijedor tokom maja mjeseca evidentirala je šest krivičnih djela.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Radenko Bašić rekao je da je izvršenjem krivičnih djela privrednog kriminaliteta pričinjena materijalna šteta u iznosu oko 191.043 KM, sa isto toliko stečenom protivpravnom imovinskom koristi.

Od značajnih krivičnih djela privrednog kriminaliteta izdvaja se krivično djelo „Zloupotreba položaja odgovornog lica“ kom prilikom je odgovorno lice pribavilo protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 153.430  KM

Policijska uprava Prijedor u maju mjesecu, iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, evidentirala je četiri  krivična djela i sedam prekršaja, a oduzeta je i određena količina narkotičkih sredstava. 

Načelnik Sektora policije Mario Milašin rekao je da je u maju mjesecu iz oblasti javnog reda i mira evidentirano 40 prekršaja, što je za 78 prekršaja ili 66% manje u odnosu na uporedni period, i da je u tom segmentu stanje zadovoljavajuće.    

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja evidentirane su 54 saobraćajne nezgode, od čega četiri sa teškim tjelesnim povredama i 10 sa lakšim tjelesnim povredama. Saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima nije bilo.

Tokom mjeseca maja od višestrukih povratnika u vršenju prekršaja oduzeto je šest vozila.

U periodu januar-maj 2021. godine policijski službenici Policijske uprave Prijedor od višestrukih povratnika u vršenju prekršaja oduzeli su 35 vozila, od kojih je za šest doneseno prvostepeno rješenje Osnovnog suda.

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor u mjesecu maju su oduzeli vozilo za kojim je raspisana Interpol potraga.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve vozače da poštuju saobraćajna pravila i propise, a posebno na vozače motocikala, lakih motocikla i mopeda da prilikom učestvovanja u saobraćaju nose zaštitnu opremu, a sve u cilju svoje i bezbjednosti drugih učesnika.

Policijska uprava Prijedor podsjeća građane da, umjesto čekanja ispred lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, imaju mogućnost korištenja SMS servisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, za dobijanje potrebnih informacija.