Objavljena  je monografije "Osam decenija lovačkog društva - udruženja Fazan Novi Grad 1945- 2021" autora Drage Todića i Vojina Bere.

Predsjednik LU "Fazan"  Vojin Bera rekao je  da je na području novogradske opštine do 1990. godine djelovalo jedinstveno Lovačko društvo "Fazan" koje je okupljalo i do 1.000 lovaca.

Lovačko društvo "Fazan" je 1991. godine podijeljeno na pet lovačkih društava "Fazan" "Balj", "Srndać", "Pastirevo" i "Podgrmeč".

"Lovačko udruženje "Fazan" je pravni nasljednik lovačkog društva. Nastavili smo tradiciju i rijetko koje lovačko udruženje ima ovako dug istorijat", rekao je on.

Bera kaže da je u prvom dijelu monografije obrađen istorijat lovačkog društva a drugom lovačkog udruženja.

Prema njegovim riječima LU "Fazan" danas ima pet sekcija i okuplja 230 članova.

"Posebno ističemo da imamo podmladak  i Damski klub koja za sada ima četiri člana", rekao je Bera.

Među brojnim priznanjima on je izdvojio Zlatni orden,priznanje Lovačkog saveza Republike Srpske dodijeljeno 2019. godine.

Profesor Drago Todić  kaže da je u monografiji i osvrt na istorijat lovstva uopšte, lovački običaji, prirodne i geografske karakteristike novogradskog lovišta.

Uz istorijske podatke, odluke i fotografije u monografiju su uvrštene i nezaobilazne lovačke priče.

Monografija je štampana u 350 primjeraka, dobiće je članovi LU "Fazan"  kao i javne ustanove i preduzeća u Novom Gradu.