Učenik generacije u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" u Donjem Duboviku, administrativnom centru opštine Krupa na Uni je Bojana Bundalo.

Deveti razred završilo  je 12 učenika  a  Vukovu diplomu, osim Bundalove dobila i Valentina Ličina.

 

Ove školske godine nastavu je pohađalo 87 učenika a u prvi razred je upisano 13 učenika.