Predstavnici Sportsko-ribolovnog udruženja Novi Grad danas su organizovali treću ovogodišnju akciju poribljavanja, ovaj put na rijekama Japri i Vojskovi, a radilo se o poribljavanju potočnom pastrmkom.

Nešto više o ovoj akciji rekao nam je predsjednik Skupštine SRU-a Novi Grad Edib Džaferbegović:

„Danas se prvo nalazimo u Suhači, u tom dijelu je pušten najveći dio potočne pastrmke. Važno je napomenuti da su skoro pola sredstava skupili ljudi iz ovog mjesta i da će se potruditi da se ta riba sačuva i ostane u Japri. To je prva akcija ovog tipa gdje učestvuje građanstvo sa svojim prilozima i nadam se da će ovo preći u tradiciju i da ćemo na jesen moći organizovati još jednu akciju.“

„Trenutno je pušteno oko 3000 komada potočne pastrmke, veličine 10-15 cm, ta pastrmka će otprilike do pozne jeseni biti polno zrela da se može razmnožavati, a samim tim to je i dupla korist: dobijemo pastrmku, a i dobijemo onu koja se tu mrijesti. Sljedeći korak je uvođenje zabrane ribolova u ovom dijelu gdje ćemo pustiti ribu, da se riba pokuša adaptirati i da ima mir.“

Jedna količina pastrmke danas je puštena i u Vojskovu, na mjestima gdje ribolovci odrede gdje će je moći sačuvati i gdje će moći opstati.

Predsjednik Udruženja građana „Ada“ Suhača Edin Šupuković kaže da je ova akcija značajna za ovaj kraj, a da su mještani i ljudi iz dijaspore prikupljali novac.

„Što se tiče prikupljanja sredstava, inicijativu je pokrenuo naš komšija iz sela Hozići Ilijaz Hamzagić i on je zajedno sa ljubiteljima prirode i prijateljima sakupio 350 eura, a na tu sumu Udruženje ribara je dodalo isti iznos tako da je akcija na taj način realizovana.“

On je istakao da dosta ljudi iz okoline dolazi na rijeku Japru da peca ribu što predstavlja svojevrstan vid ribolovnog turizma.

„Što se tiče domicijelnih ribara, mi ih nemamo baš veliki broj u odnosu na broj stanovnika, ali imamo veliki broj ribara iz okolnih krajeva kao što su Prijedor, Ljubija, Kostajnica, Dubica, a dolaze čak i ljudi iz Federacije tako da se ovdje laganim tempom razvija taj ribarski turizam, a ovo poribljavanje nam je svakako vjetar u leđa u razvoju toga.“

„Ovom prilikom bih se zahvalio predstavnicima Udruženja SRU-a Novi Grad, predsjedniku Edibu Džaferbegoviću i sekretaru Mirku Adamoviću koji su zajedno sa nama bili pokretači ove akcije i koji su bili sa nama sve vrijeme i koji su nam ukazivali na koristi, zašto bi to bilo dobro jer ovo je prvi put da ovdje radimo ovakvu akciju i mi im se još jednom u ime Udruženja građana „Ada“ i svih stanovnika Suhače i ribara zahvaljujemo na ovom projektu.“, istakao je on na kraju.

U zavisnosti od mogućnosti, članovi SRU-a planiraju na jesen nastaviti sa akcijama poribljavanja, a ovim akcijama se vraća život u rijeke i rječice na području opštine.