Opštinski štab za vanredne situacije, donosi:

                                                           Z A K LJ U Č A K

o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad

1.U cilju sprečavanja širenja virusom korona SARS-CoV-2 i COVID-19 i zaštite i spasavanja stanovništva na području Opštine Novi Grad, do 15.04.2021. godine zabranjuju se:

1)sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,

2)sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode),

3)organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće,

4)rad ''wellness'' i spa centrima,

5)rad skijalištima i skijaškim centrima,

6)aktivnosti unutar ustanova kulture koje predrazumijavaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).

2.U periodu od 08.04.2021. do 15.04.2021. godine ograničava se rad ugostiteljskim objektima za ishranu i piće uključujući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske stanice i dr.) od 06.00 do 22.00 časova uz strogo poštovanje uputstava JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

3.Ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja a usluge ishrane i pića mogu pružati u periodu od 06.00 do 22.00 časa samo gostima kojima pružaju usluge smještaja.

4.U periodu od 08.04.2021. godine, škole stranih jezika i udruženja građana koja pružaju neformalne obuke za djecu i učenike, kao i auto škole dužne su da nastavu i aktivnosti koje zahtijevaju rad sa više ljudi u grupi (predavanja, obuke prve pomoći i sl.)organizuju na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

5.Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstava JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

6.Izuzetno od tačke 3. obaveze nošenja maske su izuzeta:

1)lica mlađa od 7 godina,

2)lica sa posebnim potrebama koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih,

3)lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

7.Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

8.Obavezuju se tržnice, trgovački centri, robne kuće, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici) u skladu sa tačkom 5. ovog zaključka sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta.

9.Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1)usluge pružaju zaštićeni maskom,

2)obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3)obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4)pridržavaju se uputstava JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatosti koju obavljaju,

5) obezbijede jedno ili više lica koja će upozoravati posjetioce i korisnike usluga da se moraju pridržavati preporučenih epidemioloških mjera (kovid redar/redari) a u suprotnom uskratiti im uslugu.

10.Do 15.04.2021. godine zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima u periodu od 22.00 do 06.00 časova.

11.Do 15.04.2021. godine u periodu od 22.00 do 06.00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

12.Do 15.04.2021. godine zabranjuju se organizovane rekreativne aktivnosti, trenažni procesi i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista svih uzrasta osim profesionalnih sportskih aktivnosti uključujući i  trenažni proces istih, ali bez prisustva publike, roditelja ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.

13.Do 15.04.2021. godine u autobusima kojim se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje.

14.Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

15.Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

1)organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu zavisno od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,

2)na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

16.Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

17.Zaključak stupa na snagu danom donošenja.