Na lokalnom putu u Rudicama završeni su radovi izgradnje novog propusta za šta je uloženo 19.000 KM.

Zamjenik načelnika opštine Bojan Lukač rekao je da je izgradnjom novog propusta riješen problem odvodnje oborinskih voda.

"Ranije je bilo problema sa starim propustom koji nije mogao prihvatiti veće količine vode a sve je to stavaralo probleme i mještanima", rekao je on.

Lukač kaže da je problem riješen izgradnom tri propusta.

Sredstva je obezbijedila opština Novi Grad a  radove je izvelo preduzeće "Prijedorputevi".