Skupština opštine Novi Grad usvojila je danas nacrt ovogodišnjeg budžeta u iznosu 11.392.198 KM što je za 14,9 odsto ili 2.007.216 KM manje u odnosu na rebalans prošlogodišnjeg budžeta.

Poreski prihodi planirani u iznosu 8.133.000 KM ili  5,32 odsto ili 456.780 KM manje u odnosu  na rebalans prošlogodišnjeg budžeta.

Neporeski prihodi planirani su u iznosu 1.874.516 KM ili 308.167 KM više u odnosu na rebalans budžeta u 2020.godini.

Javna rasprava o nacrtu budžeta biće održana u srijedu 3. marta.