Opštinski štab za vanredne situacije, donosi:

 

                                                                       Z A K LJ U Č A K

o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad

 

 1. U cilju provođenja daljnjih vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad, do 05.03.2021. godine zabranjuju se:

1)       sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,

2)       sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).

 1. Obavezuju se građani da:

1)       u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada) i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra,

2)       u zatvorenim prostorijama da se, pored nošenja zaštitne maske i održavanja fizičkog rastojanja od dva metra, pridržavaju uputstava JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

 1. Izuzetno od podtačke 1) tačke 2. obaveze nošenja maske su izuzeta:

1)        lica mlađa od 7 godina,

2)        lica sa posebnim potrebama koja ne mogu skinuti masku bez pomoći drugih,

3)        lica koja obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

 1. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.
 2. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

1)        usluge pružaju zaštićeni maskom,

2)        obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

3)        obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

4)          pridržavaju se uputstava JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatosti koju obavljaju.

 1. Od 01.03.2021. godine dozvoljava se organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
 2. Svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpe, objekti za smještaj i dr.), radno vrijeme je ograničeno od 06.00 do 22.00 časa radnim danom i vikendom uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite propisanih od JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
 3. Kladionicama, automat klubovima, kazinima, tombolama i dr. radno vrijeme se ograničava od 06.00 do 22.00 časa radnim danom i vikendom uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite propisanih od JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
 4. Trgovinske, uslužne i ostale djelatnosti mogu raditi po redovnom radnom vremenu propisanim Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Novi Grad.
 5. Dragstori u periodu od 22.00 do 06.00 časova, mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.
 6. Dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
 7. Subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

1)        na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

2)         održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

 1. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost sužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
 2. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su:

1)        organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

 

2)        na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

 1. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.