Zima je kalendarski stigla jutros u 5.19 časova po srednjeevropskom vremenu.
Zima je nastupila na sjevernoj Zemljinoj polulopti, a istovremeno stanovnici južne Zemljine polulopte dočekali su ljeto.
Danas je i najkraći dan u godini, a noć najduža, koji se zove i kratkodnevica ili zimski solsticij.
Na ovaj dan Zemljin sjeverni pol je najudaljeniji od Sunca, a južni je najpriklonjeniji Suncu.
Zima će trajati 89 dana, sve do 20. marta, kada počinje proljeće.