AŽURIRANO 16.jula 2019. GODINE

 

 

1.Iz ŽKK Sloboda obavještavaju da je toku upis novih članova do 2008. godišta. Zainteresovane djevojčice se mogu prijaviti u četvrtak, 18.jula u sali OŠ Vuk Karadžić od 19 časova.

 

 

2.Obavještavaju se potrošaći vode sa vodovodnog sistema Zelenac sa područja opština Krupa na Uni i Novi Grad da će se 18. i 19.jula obaviti redovno pranje i čišćenje bazena i cjevovoda, tako da će u tom periodu biti prekinuto snabdjevanje vodom.

 

 

3. Prijedlog odluke o proglašenju parka prirode "Una" izložen je na javni uvid u opštini Krupa na Uni, saopšteno je danas iz kabineta načelnika ove lokalne zajednice.

 Dokument je na javnom uvidu do 15. avgusta.

Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode "Una" i Studiju zaštite za proglašenje ovog parka na portalu Vlade Republike Srpske je 11. jula objavilo ​​Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, u skladu sa članom 15 Zakona o zaštiti prirode, koji propisuje da se tokom izrade akata o zaštiti prirodnih vrijednosti obezbjeđuje učešće javnosti, javnim uvidom.

Opštine Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica i Krupa na Uni na čijem se području nalazi lokalitet objavljivanjem početka javnog uvida na svojim oglasnim tablama omogućiće javnosti uvid u Prijedlog odluke i priloženu dokumentaciju u prostorijama administrativnih službi opština, u trajanju od 30 dana.

Prethodna zaštita rijeke Une proglašena je aktom Vlade Srpske 29. aprila prošle godine, čime je upravljanje Parkom povjereno opštinama Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica koje tokom dvije godine, koliko traje privremena zaštita, imaju zadatak da obezbijede sprovođenje propisanih režima zaštite i očuvanje prirodnog dobra.

Postupak za proglašavanje prethodne zaštite područja rijeke Une pokrenulo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju uzimajući u obzir činjenice da postoji opasnost da će biti ozbiljno ugroženo u slučaju izgradnje odlagališta radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj.

Na zahtjev ovog ministarstva, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa sačinio je stručno mišljenje na prethodnu zaštitu rijeke Une i studiju zaštite.

 

 

 

4. Komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na istima objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u opštini Krupa na Uni za katastarsku opštinu Hašani.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnosti završiće se do 15.avgusta sa mogužnošću produženja roka iz objektivnih razloga.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti obavlja izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođu u radne prostore Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnosti.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu , a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje.

Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih.

Izlaganje na Javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnosti obavljaće se svaki radni dan od 07:30-15:30 u radnim prostorijama Komisije koje se nalaze u PK Krupa na Uni, Trg braće Mandić.

Od osnivanja katastra nepokretnosti neće se sprovoditi promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnjoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, a neriješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se nadležnoj područnoj jedinici Uprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

 

 

 

 

  5.  Obavještavaju se zainteresovani građani da je otvorena ljetna sezona banje Lješljani.

Pored korištenja bazena, posjetioci mogu svratiti u restoran sa širokom ponudom jela i pića, a postoji i mogućnost organizovanja raznih proslava.

Kontakt telefon za više informacija je 066/199-816.