Opština Novi Grad je iz finansijskog mehanizma Investiciono-razvojne banke /IRB/ dobila 90.000 KM, namijenjenih za kupovinu kamiona za odvoz smeća Komunalnom preduzeću "Komus", u okviru projekta "Proširenje i unapređenje kvaliteta usluga upravljanja komunalnim otpadom".

Direktor IRB-a Dražen Vrhovac je na današnjem radnom sastanku u Novom Gradu rekao da je završen javni poziv u okviru finansijskog mehanizma, te da su bodovani projekti iz 43 lokalne zajednice.

"Za Novi Grad i još osam lokalnih zajednica - Foča, Rogatica, Han Pijesak, Bijeljina, Gradiška, Srbac, Mrkonjić Grad i Prijedor odobreno je oko 700.000 KM grant sredstava, a za projekte je odobravano od 50.000 do 100.000 KM", rekao je Vrhovac.

Vrhovac je rekao da lokalne zajednice već mogu pripremati nove projekte za novi javni poziv, koji će biti raspisan u avgustu.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da je projekat "Proširenje i unapređenje kvaliteta usluga upravljanja komunalnim otpadom" dio strategije razvoja.

"Projekat će omogućiti kvalitetnije prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. Imamo situaciju da je tokom ljeta obično više građana u našoj opštini, a samim tim veće su i količine komunalnog otpada", rekao je Drljača.

On je rekao da je projektom obuhvaćena i nabavka kontejnera i povećenje broja mjesta za postavljanje kontejnera, kao i štampanje edukativnih letaka.

Direktor "Komusa" Danko Vojnović rekao je da je procijenjena vrijednost vozila za odvoz komunalnog otpada oko 170.000, KM te da će preostali dio finasirati opština Novi Grad.

"To će značajno unaprijediti uslugu odvoza smeća i olakšati rad preduzeća", rekao je Vojnović.

On je naveo da je u Novom Gradu organizovan odvoz komunalnog otpada iz 4.500 domaćinstava i od 500 privrednika.