Na danas održanoj sjednici opštinskog Privrednog  savjeta  razmatran je ovogodišnji Plan kapitalnih investicija opštine Novi Grad u iznosu 4.908.607 KM.

Članovi Privrednog savjeta su zaključili da je plan  realno koncipiran i da će  tokom godine biće realizovan u visokom procentu.

 

 Plan predviđa da se  za puteve, mostove i ulice izdvoji 3.141.794 KM, vodosnabdijevanje i otpadne vode 771.274 KM,obrazovanje 313.200 KM,  za kulturu i sport  5.850 KM i ostale projekte 676.488 KM.

Na današnjoj sjednici je  usvojen plan promocije lokalne privrede koji predviđa predstavljanje na pet sajmova.

Osim toga, razmatrano je i više inicijativa u vezi sa  obrazovnim profilima srednjih škola i potrebama tržišta rada.