Za podsticaje samozapošljavanju u Novom Gradu  odabrana su dva korisnika kojima je za pokretanje biznisa odobreno po 5.000 KM.

Ugovore sa korinicima danas je potpisao načelnik opštine Miroslav Drljača.

Darko Erceg će sredstva koristiti za djelatnost uvođenja instalacija za centralno grijanje a Ljubomir Marinković  će se baviti izradom metalnih ograda.

Drljača je rekao da su budžetska sredstva za samozapošljavanje planirana za pokretanje malih biznisa.

 Prema njegovim riječima, danas su potpisani ugovori za budžetska sredstva iz 2019. godine.

Za podsticaje za samozapošljavanje prošle godine j eu opštinskom budžetu obezbijeđeno 20.000 KM a ove godine je predviđeno takođe 20.000 KM.