- Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača razgovarao je danas sa Edinom Zahirovićem iz tuzlanskog Centra za razvoj i podršku o izradi akcionog plana u sklopu projekta  "Povećavanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljen dioskida".

 Na sastanku koji je održan danas u Novom Gradu obavljeni su inicijalni dogovori oko izrade Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) do 2030. godine.

 "Opština Novi Grad je aplicirala na javni poziv Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP), u skladu sa Sporazumom gradonačelnika za klimu i energiju. Aplikacija je prihvaćena i opština Novi Grad se nalazi u grupi od 37 opština i gradova u Bosni i Hercegovini u kojima će se tokom 2019. i 2020. godine izrađivati  akcioni plan", saopšteno je iz kabineta načelnika opštine.

 Tehničku podršku u procesu izrade SECAP-a Opštine Novi Grad će pružiti konzorcijum na čijem je čelu Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla.

 Na današnjem sastanku su usaglašene naredne aktivnosti na izradi ovog dokumenta, dogovoreno je  formiranje radnih tijela za provođenje procesa izrade akcionog plana, kojim će se definisati konkretne mjere i vremenski okvir za ciljano smanjenje ugljen dioksida.

 U Fokusu budućeg plana će biti energetska efikasnost javnih objekata, javne rasvjete i lokalni prevoz.

 Osim toga, fokus će biti i na prostornom planiranju odnosno deFinisanju energetskih standarda koje treba poštovati poštivati prilikom  izgradnje novih zgrada, čime se može uticati na smanjenje korištenja energije.

 Za projekte koji će biti definisani akcionim planom 70 odsto sredstava obezbijediće UNDP a 30 odsto opština.