U sklopu Programa podrške maginalizovanim grupama žena u Novom Gradu je danas održana radionica na kojoj je govoreno o predstavljanju poslovne ideje.

 Koordinator projekta u Novom Gradu Saša Mirić je rekao da se projekat realizuje uz podršku Američke agencije za razvoj i saradnju /USAID/.

 "Fond za projekte u Novom Gradu iznosi 40.000 KM a solidarno ga finasiraju USAID i opština Novi Grad , po 20.000 KM", rekao je Mirić.

 On je naveo da maksimalni iznos za jednu poslovnu ideju iznosi 10.000 KM i da je javni poziv otvoren do 26. juna.

 "Do sada imamo 10 prijavljenih žena i nadamo se da ćemo u prvom krugu iskoristiti sva sredstva predviđena za našu opštinu. Prioritet imaju poslovne ideje koje se odnose na proizvodnju i pružanje intelektualnih usuga", kazao je Mirić.

 Kako je on objasnio, korisnici sredstava imaće obavezu da registruju djelatnost.

 Ada Hamidović koja ja danas predstavila program i način kako da se ideja pretoči u poslovni plan je rekla da se Program podrške marginalizovanim grupama žena relizuje u devet lokalnih zajednica u BiH.

 "Preduzetnički fond za žene iznosi ukupno 540.000 KM a formiran je zajedničkim sredstavima lokalnih zajednica  Berkovići, Foča, Istočna Ilidža, Lopare, Lukavac, Novi Grad, Prozor /Rama/, Žepče i Živinice i USAID-a", rekla je ona.

 Prema njenim riječima programom je predviđena podrška razvoju biznisa i mentorstvo  tokom prve godine.