Za samo 12 dana od početka radova, u Sokolištu je danas pokrivena novoizgrađena kuća za Radenka Drljaču.

Drljača /58/ borac prve kategorije, živio je u neuslovnom, ruševnom objektu starom skoro 100 godina.

Akciju za izgradnju kuće pokrenuli su Ranko Drljača i Zlatko Radulović.

Na objektu je postavljena unutrašnja fasada, nabavljena je stolarija i namještaj.

Organizatori akcije smatraju da će Drljača u novu kuću useliti za 15 dana.