U RS počinje anketiranje 30.000 domaćinstava | BL Portal

U periodu od 1. jula  do 31. avgusta  na teritoriji Opštine Novi Grad statističke institucije u Bosni i Hercegovini anketiraće uzorkom izabrana domaćinstva sa ciljem formiranja novog Okvira za izbor uzorka.

Anketiranje na teritoriji Republike Srpske će vršiti anketari koji će imati akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Prikupljeni podaci o domaćinstvima su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske („Sl. gl. RS“, broj 85/03).

Anketari će  prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru i održavanje propisanog fizičkog rastojanja od 2 metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika na terenu.