U Novom Gradu danas su postavljeni  ležeći policajci i prateća vertikalna signalizacija  u naseljima Ravnice, Roga i Urije.

Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine rekao je  da je inicijativa potekla od mještana ovih naselja, a izlaskom na teren od strane nadležne opštinske službe, ustanovljeno je da su zahtjevi opravdani i  da se radi o lokacijama sa povećanom frekvencijom pješaka, prvenstveno djece, koja su u stalnom riziku zbog velike brzine kretanja motornih vozila.

"Opština Novi Grad je, slijedeći zahtjeve i potrebe građana u budžetu za 2020. godinu planirala sredstva za ovu namjenu, te je konkretno za ovaj projekat izdvojeno  4.512 KM“, rekao je Lukač.

On je naveo da je ovo jedan od realizovanih projekata kojima Opštinska uprava želi da unaprijedi bezbjednost svih učesnika u saobraćaju na putevima u Novom Gradu.

 Lukač kaže da  je postavljanje prinudnih usporivača brzine planirano na još nekoliko lokacija, ali da će brzina realizacije zavisiti od raspoloživih  finansijskih sredstava.