Na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik Opštine donosi

 

 

                                                                                                    NAREDBU

o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolestiizazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad

 

 

  1. Ucilju provođenja daljnjih vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad, te zaštite i spasavanja stanovništva Opštine Novi Grad, do 30.03.2020. godine:

 

  • Izvršiće se hitna nabavka zaštitne opreme za volontere angažovane od strane Opštinskog štaba za vanredne situacije, za zadovoljavanje potreba opštinskih inspekcija i komunalne policije, kao i za potrebe JZU Dom zdravlja Novi Grad i Policijske stanice Novi Grad, a po specifikaciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
  • Određuje se apoteka u ulici Mladena Stojanovića br. 3, u sastavu ZU Apoteke ''B PHARM'' Novi Grad za apoteku koja će, do okončanja vanredne situacije, biti u pripravnosti, u smislu odredaba Zakona o apotekarskoj djelatnosti, a u svrhu kontinuiranog snabdijevanja lijekovima i medicinskim sredstvima stanovništva Opštine Novi Grad.
  • Javna kuhinja koja djeluje u okviru ''Udruženja ''Iskra'' Novi Grad stavlja se u funkciju radi obezbjeđivanja toplih obroka svojim korisnicima na principu „šalterske predaje obroka“ bez zadržavanja korisnika, kao i u svrhu obezbjeđivanja ishrane lica koja su smještena u karantin.

 

  • Cijena usluga JU Dječiji vrtić ''Pčelica Maja'' Novi Grad će, za mart mjesec 2020. godine, biti umanjena za 50%.

 

  1. Naredba stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se od 26.03.2020. godine.