Naredbom Načelnika Opštine Novi Grad broj: 01-022-3/20-4 od 22.03.2020. godine zaduženi su predsjednici savjeta mjesnih zajednica na području Opštine Novi Grad da budu kontakt osobe za pomoć licima starijim od 65 godina, a  pomoć će biti realizovana u saradnji sa Opštinskim štabom za vanredne situacije.

 

Dakle, svako lice starije od 65 godina, s obzirom da im je zabranjeno svako kretanje, mogu da se obrate kontakt osobi u savjetu svoje mjesne zajednice, kome će objasniti kakva vrsta pomoći mu je potrebna, nakon čega će kontakt osobe iz savjeta MZ informisati Opštinski štab za vanredne situacije na br. tel. 052/720-900 do 13.00 časova, te će se zajednički odrediti način dostavljanja pomoći.

 

Takođe, pomenutom naredbom Načelnika Opštine, zadužena su ovlaštena lica u zajednicama etažnih vlasnika na području Opštine Novi Grad da budu na raspolaganju za svaku vrstu pomoći licima starijim od 65 godina koja žive u njihovim zgradama, a pomoć će biti realizovana u saradnji sa Opštinskim štabom za vanredne situacije.

 

Princip djelovanja je isti, lica starija od 65 kontaktiraju ovlašteno lice svoje zajednice etžnih vlasnika, a ovlašteno lice će kontaktirati Opštinski štab za vanredne situacije na broj  telefona 052/720-900 do 13.00 časova, te će se zajednički odrediti način dostavljanja pomoći.

 

Nakon 13.00 časova, kontakt telefon Opštinskog štaba za vanredne situacije je 121(Centar za obavještavanje i javljanje).

 

KONTAKT OSOBE U SAVJETIMA MJESNIH ZAJEDNICA

NA PODRUČJU OPŠTINE NOVI GRAD

 

R. br.

Mjesna zajednica

 

Prezime i ime

Broj telefona

1.       

Blagaj

 

ŽMIRIĆ Hasan

061/590-945

2.       

Blatna

 

DRLJAČA Nenad

065/874-366

3.       

Velika Rujiška

 

OLJAČA Dražen

065/170-155

4.       

Vidorija

 

ČULIĆ Dušica

066/197-637

5.       

Dobrljin

 

RADIĆ Radenko

065/956-721

6.       

Donji Agići

 

VUKIĆ Goran

065/749-605

7.       

Žuljevica

 

ZGONJANIN Radmila

066/087-247

8.       

Jablanica

 

STANKOVIĆ Milanko

065/645-029

9.       

Kršlje

 

ŠTEKOVIĆ Dragan

065/153-194

10.   

Mala Novska Rujiška

 

SLAVULJ Aleksandra

065/343-324

11.   

Maslovare

 

BALTIĆ Ljuba

066/671-949

12.   

Novi Grad

 

AGBABA Pavle

065/955-865

13.   

Poljavnice

 

LAZIĆ Miroslav

065/520-249

14.   

Prusci

 

ŠURLAN Svjetlana

066/316-339

15.   

Radomirovac

 

VEJNOVIĆ Srđan

066/823-559

16.   

Ravnice

 

DAMJANIĆ Duško

065/368-672

17.   

Rudice

 

KARLICA Stevan

065/477-412

18.   

Svodna

 

JEŠIĆ Sandra

065/725-787

19.   

Suhača

 

HAMZAGIĆ Muharem

066/326-697

20.   

Tunjica i Prekosanje

 

SANTRAČ Duško

065/333-247

21.   

Urije

 

DURANOVIĆ Ismet

065/301-112