Objavljen je javni poziv za organizaciju i sufinansiranje manifestcija koje se

održavaju na području Opštine Novi Grad u 2020. godini

 

 (1) Predmet Javnog poziva je dostavljanje Zahtjeva za uvrštavanje u Kalendar kulturnih, sportskih i drugih manifestacija na području opštine Novi Grad.

 

(2) Zahtjev treba da sadrži:

1) naziv i mjesto i vrijeme održavanja manifestacije,

2) detaljno obrazloženje o značaju manifestacije za Opštinu,

3) program i plan aktivnosti za provođenje manifestacije,

4) ukupna sredstva potrebna za organizaciju i provođenje manifestacije,

5) izvore sredstava ( učešće organizatora, sredstva Opštine, donatori, sponzori i sl.).

 

3) Ukoliko je podnosilac zahtjeva neku manifestaciju provodio ranije uz učešće Opštine u finansiranju, dužan  je u zahtjevu naznačiti i podatke o nazivu, mjestu i vremenu ranije provedene manifestacije.

 

(4) Ukoliko je podnosilac zahtjeva ranije provodio manifestaciju uz učešće Opštine u finansiranju, a propustio je da u propisanom roku podnese izvještaj o sprovedenoj manifestaciji, zajedno sa finansijskim izvještajem i finansijskom dokumentacijom(kopije računa,ugovora i sl.) njegov zahtjev će biti odbačen.

 

(5)  Rok za dostavu Zahtjeva za uvrštavanje u Kalendar kulturnih, sportskih i drugih manifestacija je 15 dana od dana objavljivanja.

 

 Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića br.2, 79220 Novi Grad sa naznakom:

„ Za javni poziv za organizovanje manifestacije u 2020. godini“.

 

(6) Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi  neće se uzimati u  razmatranje.