Резултат слика за miroslav drljača

Nakon što je prošle sedmice u Srajevu održan sastanak  koji je organizovao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac  a tema je bila otvoreno pitanje između BiH i Hrvatske, lokacija odlagališta radioaktivnog otpada, načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača kaže da BiH ima pravo da se protivi lokaciji Trgovska gora te da je najbolje rješenje  da se radioaktivni otpad odlaže na mjestu gdje je nastao.

Prema njegovim riječima sastanak održan u sarajevu 11. februara bio je prvi na kojem su bili prisutni predstavnici svih institucija koje se bave ovim pitanje.

"Prvi put je održan sastanak takvog formata. Svi učesnici su i ranije bili uključeni u ovaj problem a sada su prvi put okupljeni na jednom mjestu , što znači da je BiH preuzela da razmatra pitanje u svojoj nadležnosti", rekao je on.

Drljača kaže da je jedan od zaključaka jej bio da se formira ekspertski pravni tim koji će se baviti ovim pitanjem.  

 

"Ja sam ponovio inicijativu da se u Novom Gradu instalira kvalitetno mjerno mjesto za mjerenje radioaktivnosti. To je potrebno kako bi se umirili građanim jer mi ne možemo napamet  da tvrdimo da se na planiranoj lokaciji ne dešava ništa, moramo redovno imati podatke", rekao je on.

Drljača kaže da i dalje zastupa stav da bi najlogičnije rješenje bilo da Hrvatska polovinu radioaktivnog otpada koju je obavezna preuzeti iz Nuklearne elekratne Krško skladišti na mjestu gdje je otpad i nastao.