Резултат слика за centar za zbrinjavanje rao

Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane "Krško" počeo je aktivnosti za osnivanje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u skladu sa usvojenim nacionalnim programom Hrvatske, potvrđeno je danas  iz ovog Fonda sa sjedištem u Zagrebu.

Aktivnosti su počele nakon zaključka sa sjednice međudržavne komisije Hrvatske i Slovenije o nepostizanju dogovora o zajedničkom zbrinjavanju radioaktivnog otpada.

Portparol Fonda Sanja Miščević rekla je da je Vlada Hrvatske u novembru prošle godine prihvatila Nacionalni program sprovođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, kojima se kao potencijalna lokacija za centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada određuje neperspektivna kasarna Čerkezovac  u Dvoru.

"Lokaciju, kao i predloženo rješenje za skladište potrebno je potvrditi daljim istražnim radovima, procjenom uticaja na okolinu i bezbjednosnim studijama. U sve aktivnosti planirano je i uključivanje javnosti i zainteresovanih strana", navela je Miščevićeva.

Ona je rekla da je tokom postupaka koji vode do potvrđivanja lokacije potrebno dokazati da način zbrinjavanja nisko i srednje radioaktivnog otpada i njegovo skladištenje u objektima centra neće imati štetnog uticaja na okolinu, a objekti moraju biti izgrađeni tako da u potpunosti štite radnike, okolno stanovništvo i životnu sredinu.

"Na istoj lokaciji planirano je i zbrinjavanje institucionalnog otpada. Skladištenje ne može početi prije postupaka istražnih radova, procjene uticaja na okolinu, sprovedenih studija, a u krajnjem i izgradnje adekvatnog objekta za zbrinjavanje otpada", navela je Miščevićeva.

Ona je rekla da je Fond, kao pravno lice odgovorno za osnivanje i upravljanje centrom za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, kontaktirao opštinu Dvor u vazi sa iznajmljivanjem prostora za info-centar, na šta im je odgovoreno da ne postoji adekvatan prostor.

Delegacije Hrvatske i Slovenije na sastanku 30. septembra nisu postigle dogovor o zajedničkom odalagalištu radioaktivnog otpada na lokacija Vrbina.

Nakon sastanka na Bledu hrvatski ministar zaštite okoline i energetike Tomislav Ćorić rekao je da za Hrvatsku nije logično odlagalište Vrbina.

On je naveo da bi ovo odlagalište bilo isključivo za nuklearni otpad, te da bi u tom slučaju Hrvatska trebalo da razmišlja o odlagalištu za institucionalni otpad.

Kasarna Čerkezovac, na području opštine Dvor, na samoj je granici sa Republikom Srpskom i BiH.