U Novom Gradu nedavno je počela sa radom škola crtanja, a profesor likovne kulture Đuro Damjanić kaže da ovu školu za sada pohađa 25 učenika od prvog do devetog razreda.

"U ovoj školi učimo prije svega crtanje, pokušaću da pokažem djeci da se što bolje umjetnički izraze, te da pokažu svoju vještinu i kreativnost", rekao je Damjanić.
Tehnike koje koriste su akvarel, tempere, tuš, pero, ugljeni štapići i slično.

Projekat "Škola crtanja" realizovan je u okviru Omladinske banke, uz podršku Opštine Novi Grad i Odbojkaškog kluba "Smeč".

Damjanić napominje da se časovi prvih mjesec dana ne naplaćuju.