Timovi Republičke uprave Civilne zaštite i Ministarstva unutrašnjih poslova Češke počeli su danas zajedničko istraživanje i detektovanje ekspozivnih sredstava u koritu rijeke Sane u Novom Gradu.
Kapetan Filip Lipovski zadužen za koordinaciju misije rekao je da je u Novom Gradu 20 pripadnika češke policije, odnosno jedinica za specijalni ronilački rad i podršku u sastavu policije Češke. 

"U timu su ronioci, pirotehničari, vatrogasci, medicinski tim i prevodilac", rekao je Lipovski. 

Prema njegovim riječima, misija je organizovana u sklopu bezbjednosno razvojne saradnje MUP-a Češke i BiH koja traje od 2012. godine. 

"Ovo je naša 27 misija u BiH. Do sada smo radili na čišćenju minsko- eksplozivnih sredstava u rijeci Savi, u Orašju, Brodu, Brčkom i Novom Gradu, zatim u Crnom jezeru, na rijekama Uni i Klokotu u Bihaću i Bosanskoj Krupi. Za to vrijeme smo u BiH pronašli nekoliko tona municije a pomagali smo u pronalasku i uništavanju četiri avionske bombe", rekoa je Lipovski. 

On je naveo da će sa pripadnicima Republičke uprave Civilne zaštite detektovati eksplozivna sredstva u rijeci Sani, od drumskog do željezničkog mosta. 

"Sva sredstva koja se budu mogla bezbjedno ukloniti biće uklonjena a zatim bezbjedno uništena, a ako nađemo nestabilna eksplozivna sredstva dogovaraćemo način uklanjanja pod vodom za šta smo osposobljeni", rekao je on. 

Operativni oficir u Republičkoj upravi Civilne zaštite Vidosav Pejić naveo je da je u koritu rijeke Sane u Novom Gradu u prethodnom periodu otkiveno više neekplodiranih sredstvava. 

"Već smo kod željezničkog mosta uklonili tri njemačke avio bombe 2016. godine i kod drumskog mosta prošle godine jednu englesku avio bombu. Otkrili smo da kod drumskog mosta ima još jedna engleska i kod željezničkog mosta nekoliko njemačkih bombi iz Drugog svjetskog rata", kaže on. 

Pejić kaže da će na lokaciji u Novom Gradu do 25. avgusta zajedno raditi sa timom iz Češke. 

"Već smo mali nekolliko zajedničkih zadataka sa timom iz Češke, ovo je prvi u Novom Gradu. Osim izviđanja terena, tim iz Češke će raditi i obuku obuku deminera ronilaca Republičke uprave Civilne zaštite jer uprava formira tim za podvodno deminiranje", kazai je on. On je rekao da se saradnja sa češkim timom realizuje na osnovu sporazuma Ministarstva bezbjednosti BiH i MUP-a Češke.