Pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad danas su počeli uređenje obale rijeke Une pored keja, obaloutvrde ove rijeke.

Starješina jedinice Nikola Rađenović je rekao  da su vatrogasci u akciju ove vrste uključeni prvi put.

"Ranije smo bili povremeno angažovani u slučaju potrebe. Dogovorili smo sa načelnikom opštine da ove godine, pored svojih redovnih dužnosti održavamo dio obale uz kej i tako omogućimo da Komunalno preduzeće "Komus" ima više vremena za uređenje grada. Ovo je naš doprinos ljepšem izledu našeg grada", rekao je on.

 Rađenović kaže da  dio obale rijeke Une uz kej u dužini oko dva kilometra uređeuju četiri ekipe, odnosno osam vatrogasaca.