Vodostaji rijeka Une i Sane u Novom Gradu i dalje su u porastu a  upravo su počeli puniti pijeskom vreće koje će biti postavljene na kritične tačke.

Prema podacima iz Centra za obavještavanje,u 14.00 časova vodostaj rijeke Une iznosio je 500 cm ili 18 cm više od jutros.

Vodostaj rijeke Sane iznosi 530 cm ili 18 cm više nego jutros.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača je rekao  da će vreće sa pijeskom biti postavljene na mjestima gdje se očekuje da će u gradskom dijelu prelaziti voda.

"To je na obali Sane kod željezničkog mosta i na širim prolazima na keju pored rijeke Une. Ovo je preventivna aktivnost i građani nemaju razloga za paniku", rekao je Drljača.

On je naveo da je vodostaj rijeke Une uzvodno od Novog Grada u opadanju i da se polako u korita povlače Japra i Vojskova mada ima još dosta vode van korita.

U Novom Gradu danas i sutra ne rade školske i predškolske ustanove.