JAVNI POZIV za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka  „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu  društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u

Odjeljenje  za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove opštinske uprave opštine Novi Grad obavještava javnost da će nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Industrijska zona Poljavnice“ biti izložen na javni uvid od 22. januara do 22. februara 2021. godine.

Nacrt plana biće izložen u prostorijama preduzeća „Ruting“ Banjaluka, Ulica Prvog krajiškog korpusa br.16, kancelariji bp.41 Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, predvorju gradske galerije, prostorijama Mjesne zajednice Poljavnice  i na internet stranici Opštine, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 časova.

Za vrijeme javnog uvida, sve do 22. februara 2021. godine svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrt biti izložen, ili ih dostaviti u formi dopisa Odjeljenju za prostorno uređenje  i stambeno komunalne poslove.

Detaljne  informacije, objašnjenja i pomoć u formulisanju primjedaba se mogu dobiti u kancelariji br. 41 Odjeljenja ili u prostorijama„Ruting“ Banjaluka.