All for Joomla All for Webmasters
ponedeljak, 04 februar 2019 11:07

Konkurs za dodjelu stipendija

Na osnovu člana 4. stav. 3. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („ Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj: 1/18 ) i člana 83. Statuta opštine Novi Grad ("Službeni glasnik opštine Novi Grad", broj: 2/17 ), Načelnik opštine Novi Grad r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

 

za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u akademskoj-školskoj

2018/2019. godini

 

 

 

Načelnik opštine Novi Grad dodjeljuje 60 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 30 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama – fakultetima i srednjim školama:

 

I

 

FAKULTETI – ZANIMANJA:

 

 

1.

Prof. matematike....................................................................

4 stipendije

2.

Prof. fizike...........................................................................

4 stipendije

3.

Prof. srpskog jezika ..............................................................

3 stipendije

4.

Prof. njemačkog jezika ...........................................................

3 stipendije

5.

Prof. tehničkog vaspitanja ...................................................

4 stipendije

6.

Dipl. defektolog ....................................................................

3 stipendije

7.

Dipl. inženjer građevinarstva ............................................

.4 stipendije

8.

Dipl. vaspitač predškolske djece .......................................

3 stipendije

9.

Dipl. inženjer arhitekture ..................................................

.3 stipendije

10.

Dipl. inženjer saobraćaja ......................................................

3 stipendije

11.

Dipl. inženjer elektrotehnike............................................

..4 stipendija

12.

Dipl. inženjer mašinstva .................................................. ...

4 stipendija

13.

Dipl. inžinjer tekstila ..........................................................

4 stipendije

14.

Dipl. inženjer poljoprivrede ............................................ ...

5 stipendija

15.

Dr. medicine ........................................................................ ....

3 stipendije

16.

Dr. veterine...............................................................................

3 stipendije

17.

Dipl. farmaceut.........................................................................

3 stipendije

 

 

 

SREDNJE ŠKOLE – SMJEROVI i ZANIMANJA:

 

Gimnazija

 

1.

Opšti smjer..............................................................................

2 stipendije

2.

Računarsko-informatički smjer............................................

1 stipendija

 

Srednjoškolski centar

 

 1. Tehničar mehatronike.............................................................2 stipendije

 

 

2

 

2.

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje............

2 stipendije

3.

Bravar.........................................................................................

2 stipendije

4.

Automehaničar..........................................................................

2 stipendije

5.

Autoelektričar.........................................................................

2 stipendije

6.

Elektroničar-mehaničar.........................................................

2 stipendije

7.

Tehničar računarstva...............................................................

1 stipendija

8.

Turistički tehničar................................................................

2 stipendije

9.

Konobar.......................................................................................

2 stipendije

10.

Kuvar............................................................................................

2 stipendije

11.

Vozač motornih vozila..............................................................

2 stipendije

12.

Agro-turistički tehničar........................................................

2stipendije

13.

Cvjećar- vrtlar............................................................................

2 stipendije

14.

Pekar.............................................................................................

2 stipendije

 

 

 

II

 

Stipendije Opštine Novi Grad dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija koji se školuju na teret budžeta i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH – RS i stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Grad.

 

Studenti prve godine studija i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

 

III

 

 

Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju ( u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) kojim dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova:

 

 • uvjerenje o državljanstvu RS - BiH,
 • izvod iz MKR – rodni list,
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovnom upisu godine studija/razreda srednje škole,
 • izjavu da ne primaju stipendiju po drugom osnovu,
 • kućna lista,
 • uvjerenje o položenim ispitima za studente, sa prosjekom ocjena,
 • svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole za učenike,
 • uvjerenje o ličnim primanjima za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva,

 

 • potvrda Biroa za zapošljavanje - filijala Novi Grad za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,

 

 • dokaz o stanju socijalne potrebe,
 • dokaz o članstvu višečlane porodice – porodice sa četvoro i više djece,

 

 • dokaz o statusu člana porodice poginulog borca odnosno RVI od I do IV kategorije,

 

 • izvod iz MKU za studente odnosno učenike koji su bez oba roditelja,
 • kopija tekućeg računa.

 

3

 

IV

 

 

Stipendija za tekuću akademsku/školsku godinu isplaćuje se u 8 jednakih mjesečnih rata. Pojedinačna mjesečna rata stipendije za studente iznosi 100,00 KM, a za učenike srednjih škola 50,00 KM.

 

Sa korisnikom stipendije sklopiće se Ugovor o stipendiranju, kojim će biti pobliže utvrđena prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

 

 

 

VI

 

 

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3 Info pulta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, lično ili na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, sa naznakom "Za Konkurs za stipendije". Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

 

VII

 

Nezadovoljni učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na objavljenu Odluku o dodjeli stipendija Načelniku Opštine, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

 

Rješenje po prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine, u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.

 

Ovaj Konkurs biće objavljen na Oglasnoj tabli Opštine Novi Grad, Radiju Novi

 

Grad i internet stranici Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

 

 

 

Broj: 01- 67 - 1 /19 - 2

Datum: 04.02.2019. godine

 

 

 

 

 

 

More in this category: « Izbor najboljeg sportiste
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…