All for Joomla All for Webmasters
nedelja, 30 decembar 2018 09:35

Odluka o određivanju radnog vremena privrednih subjekata u dane praznika

 

                                                                                                                  O D L U K A

                                                                                 o određivanju radnog vremena privrednih subjekata

                                                                                      u dane praznika Republike Srpske

 

                                                                                                                   I

 

Ovom Odlukom reguliše se radno vrijeme u dane praznika Republike Srpske privrednim subjektima koji na području opštine Novi Grad obavljaju privredne djelatnosti, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.

 

                                                                                                                  II

 

U dane praznika Republike Srpske koji se praznuju dva dana: Nova Godina 1. i 2. januar i Međunarodni praznik rada 1. i 2. maj, na prvi dan praznika radiće u skladu sa svojim redovnim radnim vremenom privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, benzinske pumpe i trgovinske radnje tipa ,,dragstor“, a u vremenu od 08.00 do 12.00 časova radiće privredni subjekti koji imaju registrovane zanatske i trgovinske djelatnosti tipa pekare (proizvodnja i prodaja), mesnice, trgovine na malo pogrebnom opremom, trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima (mješovita roba) i poljoprivredne apoteke.

 

Na drugi dan praznika radiće u skladu sa svojim redovnim radnim vremenom privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, benzinske pumpe i trgovinske radnje tipa ,,dragstor“, a u vremenu od 8.00 do 15.00 časova radiće privredni subjekti koji imaju registrovane zanatske i trgovinske djelatnosti tipa pekare (proizvodnja i prodaja), mesnice, trgovine na malo pogrebnom opremom, trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima (mješovita roba) i poljoprivredne apoteke a u vremenu od 8.00 do 15.00 časova mogu da rade i svi ostali registrovani privredni subjekti.

 

                                                                                                                III

 

U dane praznika Republike Srpske koji se praznuju jedan dan: Dan Republike 9. januar, Dan pobjede nad fašizmom 9. maj i Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar, radiće u skladu sa svojim redovnim radnim vremenom privredni subjekti koji posjeduju registrovane apoteke, benzinske pumpe i trgovinske radnje tipa ,,dragstor“ , a u vremenu od 8.00 do 15.00 časova radiće privredni subjekti koji imaju registrovane zanatske i trgovinske djelatnosti tipa pekare (proizvodnja i prodaja), mesnice, trgovine na malo pogrebnom opremom, trgovine na malo pretežno prehrambenim proizvodima (mješovita roba) i poljoprivredne apoteke.

 

 

                                                                                                             IV

 

Ugostiteljski objekti na području opštine Novi Grad će na dane republičkih i vjerskih praznika Republike Srpske raditi po radnom vremenu propisanom Odlukom o određivanju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području opštine Novi Grad.

 

                                                                                                             V

 

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ukoliko radi u dane republičkih praznika, suprotno odredbama tačaka II i III.

 

                                                                                                            VI

 

Novčanom kaznom od 150 KM do 2.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu ukoliko radi u dane republičkih praznika, suprotno odredbama tačaka II i III.

 

                                                                                                         VII

 

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj lice koje profesionalno obavlja uslužne i proizvodne djelatnosti ukoliko radi u dane republičkih praznika, suprotno odredbama tačaka II i III.

 

                                                                                                         VIII

 

Nadzor nad primjenom ove Odluke vršiće opštinska tržišna inspekcija i komunalna policija u skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom.

 

                                                                                                        IX

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o određivanju radnog vremena privrednih subjekata u dane praznika Republike Srpske (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“, broj 21/14).

 

                                                                                                      X

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Opštine Novi Grad“.

 

Broj:                                                                                                                                                                            NAČELNIK OPŠTINE

Datum:                                                                                                                                                             Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.     

                                                                     

       Image may contain: sky and outdoor                                                

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…