All for Joomla All for Webmasters
utorak, 04 septembar 2018 10:19

RASPORED PREDSTAVLJANJA POLITIČKIH SUBJEKATA

Za predstojeće opšte izbore u BiH u sklopu predizborne kampanje koja počinje 7. septembra političkim subjektima registrovanim za izbornu jedinicu Novi Grad u programu JP Radio Novi Grad  biće omogućeno:

 

 1.  neposredno obraćanje u trajanju od 10 minuta u terminu 08:10, 08:20 i 09:10h prema rasporedu koji će biti utvrđen žrijebom;
 2. učešće  kandidata u debatama prema rasporedu utvrđenom žrijebanjem

 

Osim toga, JP “Radio Novi Grad” će pratiti po jedan predizborni skup svakog političkog subjekta - CENTRALNI.

U cilju da svi politički subjekti imaju jednak tretman, preporučujemo da nas politički subjekti  koji neće imati organizovane centralne tribine obavijeste o drugom skupu koji ćemo pratiti uz napomenu da ćemo tokom predizborne kampanje pratiti po jednu tribinu i o tome emitovati  prilog u trajanju do 10 minuta u Izbornoj hronici koja će biti emitovana u 12:30.

U Izbornoj hronici biće emitovana i saopštenja za javnost, a  svaki politički subjekat  ima pravo na jedno saopštenje dnevno.

Saopštenja za javnost biće emitovana besplatno jer želimo da i tako omogućimo svim političkim subjektima da daju svoja mišljenja.

Obavještenja o predizbornim skupovima biće emitovana u terminima predviđenim za oglase i obavještenja, koji se emituju u 09:30, 14:30, 18:30 i 20:30, samo odvojena u posebnu rubriku;

U terminima predviđenim za plaćeno političko oglašavanje, svaki politički subjekat ima pravo na 30 minuta sedmično, uključujući tu i džinglove.

Kada je u pitanju plaćeno političko oglašavanje, politički subjekti iznos treba da uplate prije emitovanja, najkasnije do 05.09., a ukoliko će se u ovom terminu obraćati kandidati, obraćanja treba da budu snimljena dan ranije.

 

Cijena jednog minuta programa je 5,00 KM bez PDV-a.

Termini za neposredna obraćanja

 

8.10,  8.20  9.10

 

Petak, 7. Septembra

 1. - 8.10 KRŠIĆ GORDANA
 2. - 8.20 UJEDINJENA SRPSKA
 3. - 9.10 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Ponedeljak, 10. Septembra

 1. - 8.10 MATIĆ IGOR
 2. - 8.20 SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ
 3. - 9.10 LIBERALNA STRANKA LS BIH

Utorak, 11. Septembra

 1. - 8.10 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
 2. - 8.20 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA

9.-  9.10   USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH

 

 

 

Srijeda, 12. Septembra

 1. - 8.10 JOSIPOVIĆ DRAGICA
 2. - 8.20 PANDUREVIĆ DRAGOMIR
 3. - 9.10 PDP-MLADEN IVANIĆ

Četvrtak, 13. Septembra

 1. - 8.10 RADIĆ PETAR
 2. - 8.20 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
 3. - 9.10 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Petak, 14. septembra

 1. - 8.10 SAVEZ ZA STARI GRAD
 2. - 8.20  KOMUNISTIČKA PARTIJA
 3. - 9.10 PAVLOVIĆ SLOBODAN

Ponedeljak, 17, septembra

 1. - 8.10 DRAGIČEVIĆ SLAVKO
 2. - 8.20  KOŠPIĆ DUŠKO
 3. - 9.10 PROEVROPSKI BLOK

Utorak, 18. septembra

 1. - 8.10 GAŠEVIĆ IGOR
 2. - 8.20 ZAJEDNO ZA BIH
 3. - 9.10 SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA

 

Srijeda, 19. septembra

 1. - 8.10 PRVA STRANKA
 2. - 8.20  DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
 3. - 9.10 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA

 

Četvrtak, 20. septembra

 1. - 8.10 ĐORIĆ ALEKSANDAR
 2. - 8.20 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD
 3. - 9.10 SRPSKA NAPREDNA STRANKA

Petak, 21. septembra

 1. - 8.10 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ
 2. - 8.20 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA
 3. - 9.10 NEZAVISNI BLOK

Ponedeljak, 24. septembra

 1. - 8.10 STEVANOVIĆ JOVAN
 2. - 8.20 SAVEZ OSTANAK
 3. - 9.10 HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH

Utorak, 25. septembra

 1. - 8.10 DURAKOVIĆ ĆAMIL
 2. - 8.20 A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO
 3. - 9.10 VITEŠKIĆ MUHAMED

Srijeda, 26. septembra

 1. - 8.10 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
 2. - 8.20  HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
 3. - 9.10  SEKULIĆ SLAVKO

Četvrtak, 27. septembra

 1. - 8.10 SDS-LISTA ( SDS-NDP-NS-SRS )
 2. - 8.20  NS
 3. - 9.10 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU

 

 

 

Petak, 28. septembra

 1. - 8.10 JOVANOVIĆ IGOR
 2. - 8.20 SAVEZ ZA POBJEDU
 3. - 9.10 LIJEVO KRILO

Ponedeljak, 1. oktobra

 1. - 8.10 MIĆIĆ ŽELJKA
 2. - 8.20  PDP RS - MLADEN IVANIĆ
 3. - 9.10 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990

Utorak 2. oktobra

 1. - 8.10  SAVEZ ZA NOVU POLITIKU
 2. - 8.20 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS
 3. - 9.10 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 3. oktobra

 1. - 8.10 DEĆAJ BURIM
 2. - 8.20 PAVLOVIĆ VOJIN
 3. - 9.10 MILETIĆ DARKO

Četvrtak, 4. oktobra

 1. - 8.10 MENJIĆ ANĐELKO
 2. - 8.20 SOCIJALISTIČKA PARTIJA
 3. - 9.10 LALIĆ OBRAD

 

Petak, 5. oktobra

 1. - 8.10 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ( SDS-SRSRS-SRS )

 

 

 

 

PLAĆENO POLITIČKO OGLAŠAVANJE

Petak, 7. septembra, 14. septembra,21. septembra, 28. septembra

 

10.20 – 11.45

SAVEZ ZA NOVU POLITIKU

POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ

KOŠPIĆ DUŠKO

SAVEZ OSTANAK

SEKULIĆ SLAVKO

HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH

 

12.40- 13.45

ZAJEDNO ZA BIH

GAŠEVIĆ IGOR

ĐORIĆ ALEKSANDAR

KOMUNISTIČKA PARTIJA

ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA

DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ

 

 

 Ponedeljak, 10. septembra, 17. septembra,24. septembra,1. Oktobra

10.20 – 11.45

 

BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ

USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH

MATIĆ IGOR

SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ

PDP RS - MLADEN IVANIĆ

HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

12.40- 13.45

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990

SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA

PROEVROPSKI BLOK

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA

DURAKOVIĆ ĆAMIL

SDS-LISTA ( SDS-NDP-NS-SRS )

 

 

 Utorak, 11. Septembra, 18. Septembra, 25. Septembra, 2. Oktobra

10.20 – 11.45

 

SRPSKA NAPREDNA STRANKA

PRVA STRANKA

NEZAVISNI BLOK

SAVEZ ZA POBJEDU

A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU – ZAJEDNO

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

12.40- 13.45

 

MILETIĆ DARKO

VITEŠKIĆ MUHAMED

PAVLOVIĆ VOJIN

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD

DEĆAJ BURIM

DRAGIČEVIĆ SLAVKO

 

 

 Srijeda, 12. septembra, 19. septembra,26. septembra, 3. Oktobra

10.20 – 11.45

 

STEVANOVIĆ JOVAN

PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS

PAVLOVIĆ SLOBODAN

UJEDINJENA SRPSKA

NS

NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA

12.40- 13.45

 

LIJEVO KRILO

EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

JOSIPOVIĆ DRAGICA

JOVANOVIĆ IGOR

 

 

 Četvrtak, 13. septembra, 20. septembra, 27. septembra, 4. oktobra

10.20 – 11.45

SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ( SDS-SRSRS-SRS )

MIĆIĆ ŽELJKA

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE

SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU

PANDUREVIĆ DRAGOMIR

SAVEZ ZA STARI GRAD

RADIĆ PETAR

12.40- 13.45

 

PDP-MLADEN IVANIĆ

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA

LALIĆ OBRAD

MENJIĆ ANĐELKO

LIBERALNA STRANKA LS BIH

KRŠIĆ GORDANA

 

 

 

 

IZBORI 2018.

 

DEBATE   15.00 časova

 

KOALICIJE   2X5  

       1. PONEDELJAK, 10. SEPTEMBRA 2018.

PDP RS - MLADEN IVANIĆ, A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU – ZAJEDNO, SAVEZ ZA POBJEDU, NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA, SDS-LISTA ( SDS-NDP-NS-SRS )

       2. UTORAK, 11. SEPTEMBRA

HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH, PDP RS - MLADEN IVANIĆ,

ZAJEDNO ZA BIH, SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ( SDS-SRSRS-SRS ), PROEVROPSKI BLOK

 

 

 NEZAVISNI KANDIDATI  /4X5 + 1/

 

 1. PONEDELJAK, 17. SEPTEMBRA

KOŠPIĆ DUŠKO,SEKULIĆ SLAVKO, GAŠEVIĆ IGOR, ĐORIĆ ALEKSANDAR, MATIĆ IGOR

 

 1. UTORAK SEPTEMBRA

DURAKOVIĆ ĆAMIL, MILETIĆ DARKO, VITEŠKIĆ MUHAMED, PAVLOVIĆ VOJIN, DEĆAJ BURIM

 

 

 1. SRIJEDA, 19. SEPTEMBRA

DRAGIČEVIĆ SLAVKO, STEVANOVIĆ JOVAN, PAVLOVIĆ SLOBODAN, JOSIPOVIĆ DRAGICA, JOVANOVIĆ IGOR

 

 

 1. ČETVRTAK, 20. SEPTEMBRA

            MIĆIĆ ŽELJKA, PANDUREVIĆ DRAGOMIR, RADIĆ PETAR, LALIĆ OBRAD, MENJIĆ ANĐELKO, KRŠIĆ GORDANA

 

 

 

 Političke stranke  5x6

 

Ponedeljak, 24. septembra

 

 UJEDINJENA SRPSKA, DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE, EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE, SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ( SDS-SRSRS-SRS ), ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA, HRVATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Utorak, 25. septembra

          SMS - SAVEZ MLADIH SNAGA, SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ, NS, PRVA STRANKA, USD BH UNIJA SOCIJALDEMOKRATA BH,

 

Srijeda 26. septembra 2018.

 NEZAVISNI BLOK, LIBERALNA STRANKA LS BIH, SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU, PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990

 

Četvrtak, 27. septembra 2018.

 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA, DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ, NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA, SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE, KOMUNISTIČKA PARTIJA, A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU - ZAJEDNO

 

 

 petak, 28. septembra

BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ, SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE, POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ, SAVEZ ZA STARI GRAD, SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD, SOCIJALISTIČKA PARTIJA

 

Резултат слика за IZBORI 2018.

 

 

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…