All for Joomla All for Webmasters

Jugoton

Jugoton  - emisija evergreen muzike. U emisiji Jugoton slušamo pjesme koje su ...

TOP 5

Top 5 – emisija zabavne muzike. U emisiji Top 5 slušamo hitove zabavne ...

Zabavno veče

Zabavno veče je emisija narodne muzike. U emisiji Zabavno veče slušamo hitove ...

Info sport

Emisija u kojoj govorimo o sportskim događajima u našem gradu, državi, regiji i ...

Emisija za selo i poljoprivredu

U emisiji za selo i poljoprivredu  informišemo vas o aktuelnostima vezanim za ...
četvrtak, 11 januar 2018 17:19

Uplata doprinosa za osiguranike koji ispunjavaju uslove za penziju

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobravanju uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama, koji sa stažom osiguranja, za koji će biti uplaćen doprinos, ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju do 31. decembra ove godine.
 
Vlada Republike Srpske - Foto: RTRS
Vlada Republike SrpskeFoto: RTRS

Uplata doprinosa će se izvršiti iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Komisije za socijalno zbrinjavanje radnika.

Vlada je zadužila Fond PIO da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike, ukoliko nema uplatioca doprinosa, objavi javni poziv za korištenje navedenih sredstava, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da poslodavac može uplatiti doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnika za određeni period unazad, ako radnik sa tom uplatom navršava staž osiguranja za ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Zakonom je propisano da uplatu doprinosa, u skladu sa prethodnim stavom, odobrava Fond PIO rješenjem, a može je izvršiti pravni sljedbenik poslodavca ili sam radnik.

Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici Odluku o davanju saglasnosti na Plan i program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Informaciju u vezi sa stambenim zbrinjavanjem porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Vlada Republike Srpske opredijeljena je da nastavi program stambenog zbrinjavanja najugroženijih kategorija iz reda porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Programom potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od od prve do četvrte kategorije od 2008. do 2017. godine zbrinuto je ukupno 5.725 korisnika, od čega 2.023 kroz dodjelu stambenih jedinica i 3.702 kroz dodjelu nepovratnih novčanih sredstava, za šta je utoršeno 97.256.761 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o radu radnih grupa za evropske integracije u domenu tehničke finalizacije odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Vlada je saglasna sa tehnički finalizovanim odgovorima na 6, 13. i 48. pitanje iz Upitnika Evropske komisije, a koja su sadržana u Poglavlju 31 – Spoljna, bezbjedonosna i odbrambena politika.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se odgovori upute na prevođenje, te zahtijeva da se nacrti prevedenih odgovora dostave na verifikaciju Vladi Republike Srpske prije njihovog upućivanja Evropskoj komisiji, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju projekta "Dogradnja vodovodnog sistema opštine Gacko", procijenjene vrijednosti 2.550.000 evra, koji bi se finansirao sa 1.275.000 evra kreditnih sredstava Evropske investicione banke, dok bi se preostali iznos obezbijedio iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća opštine.

Dalja realizacija projekta odvijaće se po procedurama u skladu sa odredbama Ugovora o finansiranju između BiH i Republike Srpske i Evropske investicione banke i Pravilnika o načinu i postupku realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj.

Vlada je dala saglasnost za potpisivanje supsidijarnog sporazuma o kreditnom zaduženju između Vlade Republike Srpske i Opštine Gacko, a za njegovo potpisivanje ovlašćuje se ministar finansija Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine, u iznosu od 100.627 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan poslova premjera i osnivanje katastra nepokretnosti za 2018. godinu, koji je izrađen u skladu sa Programom poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti za period 2016-2020. godine.

Planom za 2018. godinu predviđena je implementacija razvojnih programa, od osnovnih geodetskih radova, premjera i održavanja postojećih katastarskih evidencija i katastra komunalnih uređaja, kartografije, razvoja i održavanja geoinformacionog sistema i infrastrukture geoprostranih podataka.

Planirani su i imovinsko-pravni poslovi, modernizacija propisa iz oblasti premjera, katastra i imovinsko-pravne oblasti, upravljanje ljudskim resursima, unutrašnje i spoljne komunikacije i e-uprava i postupak ekspropijacije nekopretnosti za izgradnju kapitalnih objekata od opšteg interesa, navodi se u saopštenju.

Vlada je danas utvrdila opšti interesa za izgradnju sistema za navodnjavanje Trebinjskog polja i vodozahvata za Zupce u Trebinju, te opšti interes za uređenje toka rijeke Drine u projektu sprečavanja poplava na području Semberije.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…